logo_lewe
 
logo_prawe
2020-10-23     Edwarda, Marleny, Seweryna     "Nie trzeba kłaniać się okolicznościom a Prawdom kazać, by za drzwiami stały" - Cyprian Kamil Norwid     * WITAMY NA STRONIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KAMIONCE WIELKIEJ *

20.01.2020 Zakończono Sądeckie Kolędowanie

Wójt Andrzej Stanek i starosta Marek Kwiatkowski nagrodzili najlepszych kolędników!

Zakończył się XVI Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych SĄDECKIE KOLĘDOWANIE. Na scenie Wiejskiego Domu Kultury w Mystkowie zaprezentowały się 24 grupy kolędnicze w trzech kategoriach wiekowych: dziecięcej, młodzieżowej i dorosłej.

Komisja Artystyczna w składzie:

Magdalena Kroh – etnograf (przewodniczący),

Marta Smólczyńska – etnolog,

Aleksander Smaga – muzyk,

po obejrzeniu, wysłuchaniu i wnikliwej ocenie 24 grup kolędniczych, w tym 8 w kategorii wiekowej dziecięcej, 4 w kategorii młodzieżowej i 12 grup kolędniczych dorosłych – reprezentujących gminy: Chełmiec, Grybów, Łącko, Łososina Dolna, Kamionka Wielka,  Podegrodzie -  przyznała następujące nagrody:

                A. Kategoria grup dziecięcych

- trzy równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 250 zł otrzymują grupy kolędnicze:

„Trzej Królowie” z Cieniawy,

„Szczodroki” z Michalczowej,

„Pasterze” z Mszalnicy,

 

-dwa równorzędne  II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł  otrzymują grupy kolędnicze:

„Trzej Królowie” z Ptaszkowej,

„Z gwiazdą” z Podegrodzia,

 

- trzy równorzędne III miejsca i  nagrody pieniężne w wysokości po 150 zł otrzymują grupy kolędnicze:

„Z gwiazdą” z Boguszy,

 „Z gwiazdą” z Klęczan,

„Z gwiazdą” z Maszkowic,

 

B. Kategoria grup młodzieżowych

- trzy równorzędne I miejsca  i nagrody pieniężne w wysokości  po 250 zł otrzymują grupy kolędnicze:

„Z gwiazdą” z Witowic Dolnych,

„Z gwiazdą” z Podegrodzia,

„Herody” z Mszalnicy,

 

-  II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł przyznano grupie kolędniczej:

 ”Trzej Królowie” z Rąbkowej.

 

                Na Ogólnopolskie Spotkania  Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu Komisja zakwalifikowała sześć grup kolędniczych: „Trzej Królowie” z Cieniawy, „Szczodroki” z Michalczowej, „Pasterze” z Mszalnicy, „Z gwiazdą” z Witowic Dolnych, „Z gwiazdą” z Podegrodzia, „Herody” z Mszalnicy.

                C. Kategoria grup dorosłych

 

- cztery równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 450 zł otrzymują grupy kolędnicze:

„Z gwiazdą” z Mystkowa,

„Z gwiazdą” z Kamionki Wielkiej,

„Pasterze” z Mszalnicy,

„Z gwiazdą” z Ptaszkowej,

 

- cztery równorzędne II miejsca  i nagrody pieniężne w wysokości po 300 zł otrzymują grupy kolędnicze:

 „Herody” z Podegrodzia,

„Z konikiem” z Podegrodzia,

„Z gwiazdą” z Podegrodzia,

„Draby” z Cieniawy,

 

- trzy równorzędne III miejsca  i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł otrzymują grupy kolędnicze:

„Z konikiem” z Łącka,

„Z gwiazdą” z Marcinkowic,

„Herody” z Mszalnicy.

 

Wyróżnienie w wysokości 100 zł otrzymuje grupa kolędnicza z szopką

z Podegrodzia.

 

                Na Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych „Góralski Karnawał”
w Bukowinie Tatrzańskiej Komisja zakwalifikowała osiem dorosłych grup kolędniczych:  „Z gwiazdą” z Mystkowa, „Z gwiazdą” z Kamionki Wielkiej, „Pasterze” z Mszalnicy, „Z gwiazdą” z Ptaszkowej, „Herody” z Podegrodzia, „Z konikiem” z Podegrodzia, „Z gwiazdą” z Podegrodzia, „Draby” z Cieniawy.

Komisja z zadowoleniem zauważa, że na tegorocznym przeglądzie grup kolędniczych powiatu nowosądeckiego prezentowały się zróżnicowane formy kolędowania, wpływające na barwność i widowiskowość zmagań konkursowych. Nie bez znaczenia jest też fakt, że podtrzymywaniu tradycji kolędowania sprzyja bardzo wysoki i wyrównany poziom artystyczny i merytoryczny występujących grup. Świadczy to równocześnie o dużej świadomości dawnych zwyczajów kolędniczych wśród uczestników przeglądu.

                Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom grup kolędniczych oraz ich instruktorom za wielki wkład pracy i zaangażowanie w przygotowanie przedstawień kolędniczych.

                Dziękujemy również organizatorom, którzy od piętnastu lat sercem i swoją pracą przyczyniają się do kontynuowania tej pięknej tradycji.

Podczas finału Sądeckiego Kolędowania z koncertem kolęd i pastorałek wystąpił Zespół Regionalny „Skalnik” z Kamionki Wielkiej, pod przewodnictwem Haliny Siedlarz i Józefa Trojana.
Protokoły z przeglądów gminnego i powiatowego odczytała przewodnicząca Jury Magdalena Kroh.
Nagrody zdobyte w XXXVI Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych wręczał wójt gminy Andrzej Stanek.
Natomiast starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wręczył nagrody zdobyte w XVI Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych. Wójt i starosta gratulowali laureatom zdobytych miejsc i nagród, dziękując jednocześnie za podtrzymywanie pięknych tradycji kolędowania. W uroczystości wzięli też udział: przewodniczący Rady Gminy w Kamionce Wielkiej Marcin Kiełbasa i radna Rady Gminy Krystyna Ogorzałek oraz radni powiatowi: Anna Radzik i Krzysztof Bodziony.

XVI Sądeckie Kolędowanie zostało sfinansowane przez Powiat Nowosądecki a patronat nad przeglądem objął Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski. Pomysłodawcą i realizatorem wydarzenia jest od 16 lat Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej. Konferansjerami przeglądu byli Danuta Mółka i Jan Głód. Patronat medialny nad Sadeckim Kolędowaniem objął portal „Sądeczanin”.

Kogo

Fot. Maria Olszowska i Barbara Pogwizd

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska