logo_lewe
 
logo_prawe
2019-06-27     Cypriana, Emanueli, Władysława     "Uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka". Henry Saka     * WITAMY NA STRONIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KAMIONCE WIELKIEJ *

18.01.2019 Gminne eliminacje kolędnicze

Zakończył się 35. Gminny Przeglad Grup Kolędniczych. Podajemy wyniki.

Protokół  posiedzenia Komisji Artystycznej

XXXV Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych Gminy Kamionka Wielka, które odbyło się w Mystkowie dn. 17 stycznia 2019 r.

 

Komisja w składzie:

Magdalena Kroh – etnograf, przewodnicząca

Maria Załuska - etnograf

Aleksander Smaga – muzyk

 

po obejrzeniu i szczegółowej ocenie 13 grup kolędniczych, w tym 5 dziecięcych,
4 młodzieżowych i 4 dorosłych, postanowiła przyznać następujące nagrody:

Kategoria grup dziecięcych:

 

dwa równorzędne I miejsca i nagrody w wysokości  po 200 zł

-  grupie „Herody” ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy,

- grupie „Z gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej w Mszalnicy

 II miejsce i nagrodę w wysokości  150 zł

- grupie „Trzej Królowie” z Wiejskiego Domu Kultury w Mystkowie

dwa równorzędne III miejsca i nagrody w wysokości po 100 zł

     - grupie „Pasterze” ze Szkoły Podstawowej w Boguszy

     - grupie „ Z gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej

 

Kategoria grup młodzieżowych:

 

I miejsce  i nagrodę w wysokości 200 zł
- grupie „Herody” ze Świetlicy Wiejskiej w Boguszy
II miejsce i nagrodę w wysokości 150 zł
- grupie „Pasterze” ze Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej
dwa równorzędne III miejsca i nagrody w wysokości po 100 zł
- grupie „ Z gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej w Mystkowie,
- grupie „Z gwiazdą” ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy

 

Kategoria grup dorosłych:

 

I miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł

- grupie „Draby” z Mystkowa

trzy równorzędne II miejsca i nagrody w wysokości po 200 zł
- grupie „Z turoniem” ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy,
- grupie „Z gwiazdą” z Zespołu Regionalnego „Mszalniczanie” z Mszalnicy,
- grupie „Z turoniem” z Zespołu Regionalnego „Skalnik” z Kamionki Wielkiej.      

 

 

Ponadto na XV Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Mystkowie zakwalifikowano:

- w kategorii grup dziecięcych: „Herody” ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy
 i „Z gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej w Mszalnicy,

- w kategorii grup młodzieżowych: „Herody” ze Świetlicy Wiejskiej w Boguszy,

- w kategorii grup dorosłych: wszystkie grupy tj. „Draby” z Mystkowa, „Z turoniem” ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy, „Z gwiazdą” z Zespołu Regionalnego „Mszalniczanie”
z Mszalnicy, „Z turoniem” z Zespołu Regionalnego „Skalnik” z Kamionki Wielkiej.     

 

Komisja wyraża radość, że uczestniczyliśmy w prezentacjach 35. jubileuszowego Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych. Duża liczba zespołów oraz wciąż utrzymujący się wysoki poziom ich przedstawień świadczą o kultywowaniu lokalnej tradycji kolędniczej we wsiach gminy.
Z satysfakcją odnotowujemy duże zainteresowanie konkursem wśród dzieci i młodzieży, co jest wyrazem żywego przekazu pokoleniowego przejawów miejscowej kultury.

Komisja składa podziękowanie wszystkim uczestnikom i instruktorom grup kolędniczych za wkład pracy w przygotowanie przedstawień, a Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kamionce Wielkiej za sprawne przeprowadzenie imprezy.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska