logo_lewe
 
logo_prawe
2019-09-20     Eustachego, Faustyny, Renaty     "Sprawiedliwi mało mówią, a wiele czynią" - Z Talmudu     * WITAMY NA STRONIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KAMIONCE WIELKIEJ *

5.07.2018 Lato w Dolinie Kamionki

Już 8 lipca zapraszamy na plenerową imprezę Lato w Dolinie Kamionki

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej informuje, że otrzymał grant na zadanie: „Lato w Dolinie Kamionki-organizacja wydarzenia kulturalnego prezentującego lokalne dziedzictwo i tradycję”.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty następujący cel: zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację imprezy „Lato w Dolinie Kamionki”, jako wydarzenia kulturalnego prezentującego lokalne dziedzictwo i tradycję oraz dorobek kultury. Liczbę uczestników szacuje się na 1000 osób. Zadanie zostanie zrealizowane na scenie plenerowej w Kamionce Małej w dniu 8 lipca 2018 r.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

    „Lato w Dolinie Kamionki-organizacja wydarzenia kulturalnego prezentującego lokalne dziedzictwo i tradycję” – zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” , w ramach projektu grantowego pt. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD „Korona Sądecka”.      

  

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska