logo_lewe
 
logo_prawe
2018-05-23     Leoncjusza, Michała, Renaty     "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł     * WITAMY NA STRONIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KAMIONCE WIELKIEJ *

Gminne kolędowanie za nami

Za nami już 33. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych w Mystkowie

 

Protokół  posiedzenia Komisji Artystycznej

XXXIII Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych Gminy Kamionka Wielka, które odbyło się w Mystkowie dn. 19 stycznia 2017 r.

 

Komisja w składzie:

Magdalena Kroh – etnograf, przewodnicząca

Maria Załuska - etnograf

Józef Bartusiak – muzyk

 

po obejrzeniu i szczegółowej ocenie 14 grup kolędniczych, w tym 5 dziecięcych,
4 młodzieżowych i 5 dorosłych, postanowiła przyznać następujące nagrody:

Kategoria grup dziecięcych:

 

dwa równorzędne I miejsca

-  grupie „Z gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej

-  grupie „Pasterze” ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy

II miejsce

- grupie  „Trzej Królowie” z Wiejskiego Domu Kultury w Mystkowie

dwa równorzędne III miejsca

      - grupie „Szczodroki” ze Szkoły Podstawowej w Boguszy

      - grupie „Z gwiazdą” z Wiejskiego Domu Kultury w Mystkowie

 

Kategoria grup młodzieżowych:

 

I miejsce 
- grupie „Herody” ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy

dwa równorzędne II miejsca

- grupie „Z gwiazdą” z Gimnazjum Publicznego w Mystkowie
- grupie „Z gwiazdą” ze Świetlicy Wiejskiej w Boguszy

III miejsce

- grupie „Pasterze” z Gimnazjum w Królowej Górnej

 

Kategoria grup dorosłych:

 

dwa równorzędne

- grupie „Z turoniem” z zespołu „Mystkowianie” z Mystkowa

- grupie „Draby” z Mystkowa

 

trzy równorzędne II miejsca     

 - grupie „Draby” ze Świetlicy Wiejskiej z Boguszy

 - grupie „Z gwiazdą” z Zespołu „Mszalniczanie”

- grupie „Z gwiazdą” z zespołu „Skalnik” z Kamionki Wielkiej

 

Ponadto  na XIII Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Mystkowie zakwalifikowano:

- w kategorii grup dziecięcych:  grupy kol. „Z gwiazdą” z Królowej Górnej i „Pasterze” z Mszalnicy

- w kategorii młodzieżowej: grupa „Herody” z Mszalnicy

- w kategorii grup dorosłych: „Z turoniem” z Mystkowa, „Z gwiazdą” z Kamionki Wielkiej, „Draby” z Boguszy, „Z gwiazdą” z Mszalnicy, „Draby” z Mystkowa. 

 

Komisja podkreśla wysoki poziom merytoryczny i artystyczny zaprezentowanych widowisk kolędniczych, dotyczy to wszystkich kategorii wiekowych. Cieszymy się również z dużej liczby grup kolędniczych biorących udział w przeglądzie, przyczyniających się do utrwalania i popularyzacji w regionie tradycyjnych zwyczajów bożonarodzeniowych.

 

Komisja składa podziękowanie wszystkim uczestnikom i instruktorom grup kolędniczych za wkład pracy w przygotowanie przedstawień, a organizatorom za sprawne przeprowadzenie imprezy.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska